Meziokenní izolační vložky (MIV)

* MIV je široce rozšířený prvek v konstrukci panelových domů, který slouží k
   oddělení jednotlivých oken ve stavebním otvoru obvodových panelů
* MIV jsou zařazeny mezi lehké, nenosné a neprůsvitné konstrukce, které musí
   splňovat vysoké nároky na tepelně izolační vlastnosti a požární odolnost.
* zabudování probíhá suchou cestou a tím dochází k výrazně menšímu znečistění bytu
   proti použití technologie vyzdění
* izolační vložky LEONE MIV 130/250 – mají výbornou tepelnou izolace díky aplikaci
   tvrdé pěny PUR
* izolační vložky ALKUPRIMUS – 76 – 85mm/187 mm – mají vyšší odolnost proti
   degeneračním procesům, zejména odolnost proti povětrnostním vlivům, UV záření
   a dále vynikající tepelné, zvukově izolační a protipožární vlastnosti

izolační vložka

© Jan Lazarčík 2022