Zateplovací systémy, fasády, repase balkónových lodžií

 • použití certifikovaných systémů WEBER, STOMIX, CAPAROL, BAUMIT, STO
 • aplikace zajištěna vlastními proškolenými zaměstnanci
 • díky široké škále materiálů (akrylátové, silikátové i silikonové omítky, perforovaný polystyren, atd.)
 • jsme schopni navrhnout vždy vhodné řešení pro každý typ domu
 • provést dílo v souladu s podmínkami dotačních programů - čerpání dotací

Nabízené služby

Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme vlastníkům a správcům budov komplexní projektové a inženýrské služby v oblastech zateplování, regenerace a obnovy budov. Poskytujeme i poradenství v oblasti zateplování budov.

- Inženýrská činnost při předprojektové přípravě staveb (odborné posudky a průzkumy konstrukcí, energetické hodnocení staveb, konzultační činnost při výběru dodavatelů)

- Zpracování dokumentace obnovy a regenerace (vnější tepelněizolační kompozitní systémy - ETICS, výměny oken, opravy střech, sanace spodních staveb proti podpovrchové vodě atd.) obalových konstrukcí ve stupni studie, projektové dokumentace pro stavební řízení nebo provedení stavby

- Inženýrská činnost při projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a s účastníky řízení

- V rámci kontroly nad průběhem prací bude na Vašem projektu spolupracovat pracovník na pozici Manažer projektu, který bude úzce spolupracovat s Vámi delegovaným akreditovaným pracovníkem na pozici TDI - technický dozor investora. Získáte tak nejen úplný přehled nad skutečným (nejen finančním, ale i časovým) plněním Vašeho projektu, ale i pomoc při řešení dílčích problémů technického rázu

- Služby v oblasti právního a finančního poradenství při zateplování a regeneraci bytových domů

Vzorová orientační nabídka zateplení objektu rodinného domu ke stažení ve formátu PDF

Fasádní barvy MIPA AG

MIPA AG byla založena v roce 1948 pod názvem Paul Mittermayer GmbH, Lack- und Farbenfabrik ve městě Landshut v Bavorsku. Poté co se postupně rozvíjela následovalo letech 1995/1996 přesídlení firmy z Landshutu do asi 10 km vzdáleného městečka Essenbach. Roku 2001 byla firma přeměněna na rodinnou akciovou společnost bez účasti na burze. Od roku 2003 patří do skupiny MIPA AG rovněž firma Streicolor AG se sídlem ve Frauenfeldu / Švýcarsko, jakožto druhé produkční sídlo. Dalším výrobními místy jsou: - firma Henelit s.r.o. ve městě Villach / Rakousko, k jejímuž převzetí došlo v lednu 2008 - firma Mistral Paints s.r.o. Česká Republika se sídlem v Praze je součásti skupiny Mipa Group od roku 2008
 
Výrobní profil firmy MIPA AG
 • suché barvy
 • olejové barvy
 • past ze lněného oleje a tmelů
 • lakové barvy
 • průmyslové laky
 • prostředky pro ochranu dřeva
 • nástěnné a fasádní barvy
 • polyesterové špachtlovací masy
 • tónovací systémy
Kromě vlastních produktů prodávaných pod zapsanými značkami mipa, Pro Mix a Relo, prodává firma MIPA AG též další obchodní zboží, zejména v maloobchodních prodejnách ve městech Landshut, Regensburg, Erding, Deggendorf a Augsburg.

Zateplování

© Jan Lazarčík 2024